Přátelé o.s. Občané proti hazardu (právnické osoby)

Vážení nelhostejní přátelé!

Naše občanské sdružení, vedené u MV ČR pod IČ: 22844881, vzniklo koncem roku 2010 v reakci na neutěšený stav hazardu v naší zemi. Česká republika se za vesměs nečinného přihlížení našich zákonodárců změnila v největší evropské kasíno.

Tvorba trvalého tlaku na legislativní změnu tohoto nežádoucího stavu - i to je jeden z našich cílů. Působení na 200 poslanců, 81 senátorů a vedení měst a obcí je ale jen jeden z prostředků, jak toho docílit. Správně působit na informovanost 10 milionů lidí venku je neméně důležité. Proto soustavně a dlouhodobě pracujeme na zvyšování povědomí o fenoménu jménem "gamble" a rizicích spojených se zvýšeným výskytem hazardu na našem území. Snažíme se vyvolat rozsáhlou veřejnou diskuzi na dané téma, působíme v oblasti prevence této zničující závislosti, která se skrývá pod lékařskou diagnózou F63 - patologické hráčství. Stojíme i za otevřenou knižní zpovědí opravdového gamblera Já hráč, která je jediná svého druhu. Úzce spolupracujeme s ostatními organizacemi - jako je o.s. Brnění nebo Transparency International ČR.

Vzhledem k rozsahu našich aktivit je naše činnost samozřejmě spojena s vysokými náklady, které jsme doposud hradili z vlastních zdrojů a darů nejbližších přátel. Situace však pokročila, boj o regulaci hazardu v ČR vrcholí a obrací se na nás také velké množství rodin, postižených hazardem. Agenda a okruh činností tedy narůstá, s tím i vzniklé náklady. Proto jsme se rozhodli k tomuto oslovení zodpovědné části veřejnosti a podnikatelského sektoru s žádostí o pomoc v naší náročné a společensky přínosné práci.

Jednou z možností, jak nám v našem poslání významně pomoci, je využití naší nabídky stát se našim oficiálním Přítelem.

A z jakých výhod bude moci Vaše společnost jako Přítel čerpat? Budete pravidelně informováni o činnosti a fungování sdružení. Podělíme se s Vámi o naše úspěchy a snad jen dílčí neúspěchy. Po zaplacení finančního příspěvku také obdržíte oficiální darovací certifikát o.s. Občané proti hazardu. Budete-li s tím navíc souhlasit, uveřejníme jméno Vaší společnosti v seznamu dárců na našem webu. A chystáme i další překvapení!

Za projevenou přízeň děkuje realizační tým o.s. Občané proti hazardu.

*) Povinná pole


Identifikační údaje

Sídlo


Korespondenční adresa

Vyplňte pouze v případě, že se korespondenční adresa liší od sídla firmy.


Statutární zástupce

Kontaktní osoba


Finanční příspěvek

Výši příspěvku necháváme na Vás. Největší radost nám samozřejmě uděláte, stanete-li se pravidelným přispěvatelem. Ale i jednorázových příspěvků si vážíme. Výši finanční pomoci lze samozřejmě v budoucnu upravit dle potřeb Vaší společnosti. V případě změn nás kontaktujte na emailu stop.hazardu@centrum.cz.
Proces dárcovství

Po odeslání registračního formuláře Vás budeme kontaktovat, na Vaší korespondenční adresu zašleme předvyplněnou darovací smlouvu Vámi zadanými údaji ve formuláři.

copyright (c) 2011 Občanské sdružení ­ OBČANÉ PROTI HAZARDU