Občanské sdružení Občané proti hazardu

vedeném v evidenci Ministerstva Vnitra ČR pod IČ: 22844881.

Cíle:

- působení na změnu současného, velice neutěšeného a dlouhodobě neúnosného stavu hazardu v ČR a změnit tak tvář naší krásné země z nynější velmi nelichotivé vizitky „casina Evropy“.

- zvýšení informovanosti obyvatelstva o nebezpečném fenoménu „gamble“ včetně vyvolání rozsáhlé veřejné diskuse na dané téma, působení v oblasti prevence této zničující závislosti a zmapování sociálních dopadů „hráčství“

Spolupracující subjekty

Nadační fond proti korupci

Občanské sdružení Brnění

Občanská iniciativa Je čas nemlčet

Liberec proti hazardu

Transparency International Česká republika

copyright (c) 2010 - 2012 Občanské sdružení OBČANÉ PROTI HAZARDU